Grunnkurs i birøkt - kveld 5

Tuesday, May 09, 2017 18:00until 21:00

Alt om sverming: forebygging, svermerus eller stille skifte, innhenting av svermer, ByBi swarm troopers. Tavleanalyser: hva forteller ulike tavler deg, hvilke kvaliteter krever utskiftning. Om fôring og fôrkar, nødfôring og drivfôring. TIRSDAG 9. MAI KL 18-21. Kunstnernes hus, Oslo

BEE basic - intro til bier og birøkt

Thursday, May 11, 2017 18:00until 21:00

ByBis røktere inviterer deg til å høre om vår spennende hverdag. Du lærer litt om bienes fascinerende liv og om hvordan du kan begynne med bier. Du vil smake ulike honninger og om været tillater det åpner vi bikubene og møter biene.

Om dronningen og hennes hoff, sverming, svermeceller, svermfanging, hva er honning, dronninggelè, voks og propolis, vi smaker hvor ulik honningen er rundt om i Oslo, hva skal til for at du skal bli birøkter

TORSDAG 11. MAI 2017 kl 18-21
Gartneriet Bygdøy Kongsgård
Mer info bybi.no
Kr 500,-

Kollaps - urbant landbruk og birøkt svarer

Friday, May 12, 2017 09:00 AM until Wednesday, May 24, 2017 02:00 AM

Urban dyrking i Oslo

Holder verden som vi kjenner den i dag på å kollapse? Noe kan tyde på det. Mange mener at vi lever på en måte som vanskjøtter kloden vår og at på et visst tidspunkt vil den være ubeboelig for mennesker.

Hva gjør vi da? Rundt om i verdens storbyer vokser det frem ulike eksperimenter hvor man dyrker mat i byene. Dette handler ikke ‘bare’ om å dyrke. Det handler om å forstå byens rom på nye måter, om å finne opp nye teknologier – og for mange om å bryte radikalt med den måte vi lever på i dag. I KOLLAPS følger vi prosjekter med urban dyrking ulike steder i verden og vi prøver det ut selv, ved å skape en dyrkingssone i selve utstillingen.

Fagtreff med Terje Reinertsen

Tuesday, May 23, 2017 18:00until 20:00

Fagtreff med selveste Terje Reinertsen, mannen som kan skilte med null varroa i kubene (og det er ikke mange i verden!), mannen uten ferist, og en kreativ birøkter. Ordet er fritt, bier bier bier på agendaen. Kr 50,- Påmelding ragna@bybi.no Begrenset med plasser