Vår Ragna er nominert til Oslo miljøpris🌼🐝

Foto: Roar Ree Kirkevold

Ragna har lagt ned tusenvis av frivillige timer på å bygge opp ByBi til det er i dag. – Oslos urbane birøkterlag, samt en miljøorganisasjon som har en tydelig stemme i byutviklingen.

Om Oslo miljøpris:
Oslo kommune deler hvert år ut Oslo miljøpris. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats i miljøarbeidet. Den kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv. I tillegg til selve prisen kan foreslåtte kandidater gis hederlig omtale.

ByBi fikk Bedriftsutviklingspris!

Juryens begrunnelse:

“Årets vinner i Oslo har på en god måte greid å kombinere utvikling av urbant landbruk og bevisstgjøring av pollinerende insekters betydning for landbruket. Med sin høye kompetanse og engasjement leverer vinneren et sunt og smakfullt produkt, og bidrar til økt norsk produksjon. Gjennom å involvere både private og offentlige aktører utnytter de byens ressurser og markedsnærhet og bidrar til en hovedstad med et rikt biologisk mangfold. Vinneren har også bidratt til å vitalisere en næring som har vært i tilbakegang og synligjør et større postensiale.” Om prisen

Fakta om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

  • Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.
  • Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.
  • Det kåres en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner.
  • De fylkesvise vinnerne deltar så i den nasjonale konkurransen om 250 000 kroner.
  • Den nasjonale prisen vil bli delt ut under Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2019.

Juryen har bestått av

  • Direktør for Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold Per Annar Lilleng (juryens leder)
  • Akershus og Oslo Bondelag v/leder Sigurd Enger
  • Fylkesmannens Landbruksavdeling v/Ellen Marie Forsberg
  • Oslo kommune v/Lise Jørstad

 

 

Bestill gavepakker til jul

Pakken inneholder to eller tre glass med 170g honning og en honningsnurr som er pakket i nedbrytbar cellofan.

Bestillingen kan sendes til honning@bybi.no. Merk: Bestilling gavepakker ByBi.

For bestillinger under kr 2500 koster levering kr 100. Bestillinger over kr 2500 er gratis. Betaling kan gjøres via VIPPS eller det kan sendes faktura.

Siste levering vil skje 15. desember.