Aktivitet: Sertifisering som birøkter

Type: Adm. & medlemsaktiviteter
Dato: 12. februar til 30. september

Som medlem og birøkter i ByBi kan du melde seg til sertifiseringskurs (kalles også kompetansekurs) om bier gjennom oss. Din kontakt er ByBis lokallagsleder Victoria Stemland E-post / Mobil 924 41 922

Kurset arrangeres av Norges Birøkterlag. Det kreves deltakelse på en obligatorisk kurskveld. Slike holdes på våren hver år. I 2019 holdes kurset enten 12. februar eller 26. februar på Birøktens hus, Kløfta, meld deg på til Svein E-post

Forøvrig er kurset lagt opp som en studiering der man møtes hjemme hos hverandre fire ganger og jobber med oppgaver om forebyggende bi-helsearbeid og biesykdommer. I tillegg til det faglige aspektet er det veldig hyggelig å møtes og dele bieopplevelser, tips & praktiske løsninger med andre likesinnede! Ønsker du å bli med i en studiering så send en mail til Victoria.

Les mer på Norges Birøkterlags sider

Kommende arrangementer


Se tidligere arrangement