Aktivitet: Roar Ree Kirkevold – birøktens forfatter de lux

Type: Generelle aktiviteter
Dato: 11. april
Tidspunkt: 19:00 til 20:30
Sted: Låven, Bygdø Kongsgård

Meld deg på arrangementet her

Finnes det tusen måter å drive birøkt på?

Roar Ree Kirkevold har vært birøkter i mange år. Det er han som skriver det meste i vår fagblekke Birøktern. Han har skrevet flere røkter-bøker, kjenner godt til hele Norges røktertradisjon og har et stort nettverk også utenlands. Roar kan mange gode historier – bli med å bli informert og oppmuntret.

Roar har reist land og strand rundt for å intervjue birøktere i flere tiår. Hele tiden har han samlet på ulike birøktteknikker som fungerer for de birøkterne som har utviklet eller bruker dem. 21 helt ulike teknikker er samlet i hans nye bok «Birøktteknikker 1».

Roar kommer til ByBi og forteller om et utvalg av teknikkene. Målet hans er å inspirere deg til to ting: Få deg til å tenke over hvorfor du driver med bier (som er MYE mer enn honning), og til å tenke litt nytt for å øke både gleden og interessen. Flere av teknikkene i boken har aldri før vært presentert systematisk.

Roar tar med boken om du vil kjøpe den, han signerer også. Vi får en god pris! Vi har bedt Roar ta med boken Inger`sis også, som går ganske dypt inn i en birøkters hverdag og supplerer nybegynnerbøker godt.

Kommende arrangementer


Se tidligere arrangement