Aktivitet: Kongsgårdseminaret 2019 : biologisk mangfold

Type: Generelle aktiviteter
Dato: 5. mars
Tidspunkt: 09:00 til 15:30
Sted: Gjestestuende, Norsk Folkemuseum

Meld deg på arrangementet her

BIOLOGISK MANGFOLD er tema for årets Kongsgårdseminar. Seminaret er for alle som er engasjert i spørsmål knyttet til bærekraft og samhandling. Vi får høre om noe av arbeidet som gjøres globalt og nasjonalt for å styrke det biologiske mangfoldet, og spesielt i sammenheng med nærmiljø, ressursbevaring, matproduksjon og folkehelse.

Velkommen til et spennende seminar med profilerte foredragsholdere og med tema som omhandler en av de største trusler vi står overfor i et bærekraftperspektiv, nemlig konsekvensene av redusert biologisk mangfold. Seminaret ønsker å bidra med faktaopplysninger og at dialog med deltakerne skal føre til konkrete handlinger som styrker det biologiske mangfoldet.

• Øystein Dahle, industrileder og med stort engasjement for friluftsliv, miljø- og naturvern, innleder dagen med en hyllest til naturens mangfold.
• Gunnar Rundgren, svensk forfatter og konsulent med oppdrag bl.a. for FAO, UNCTAD og Verdensbanken, skal fortelle om konsekvenser av industrialisert og ensidig landbruk i sammenheng med biologisk mangfold.
• Åslaug Marie Haga, tidligere statsråd og nå direktør i Global Crop Diversity Trust i Bonn, skal orientere om arbeidet med sikring av frø og genmateriale til planter som har betydning for verdens matvareforsyning.
• Helle Margrete Meltzer, forskningssjef på Område smittevern, miljø og helse i Folkehelseinstituttet, skal knytte biologisk mangfold opp mot folkehelse. Statsråd Ola Elvestuen skal orientere om strategier og handlingsplaner for å styrke det biologiske mangfoldet nasjonalt.
• Tora Fougner-Økland, hovedrøkter i ByBi, vil fortelle om hvordan biene bidrar til å gjøre Oslo blomstrende, grønn og skjønn.

I tillegg til disse hovedinnleggene får vi høre om landskapsøkologisk byutvikling i Oslo, og om Bygdø Kongsgård sin samhandling med Oslo by. Bygdø Kongsgård er arrangør av seminaret. Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 og Cultura Bank er samarbeidspartnere.

Kommende arrangementer


Se tidligere arrangement