Aktivitet: Hvordan gjør vi Oslo til en mer bievennlig by?

Type: Generelle aktiviteter
Dato: 16. november
Tidspunkt: 11:30 til 16:00
Sted: Sentralen, Forstanderskapssalen

Meld deg på arrangementet her

ByBi inviterer til seminar om tilrettelegging for pollinerende insekter i byen.

Seminaret er åpent for alle, men spesielt tilrettelagt for aktører innen eiendoms- og byutvikling, grøntanleggssektoren, offentlig forvaltning, og Oslos lokalpolitikere.

Seminaret gjennomføres med støtte fra Miljødirektoratet og ByKuben (Oslo kommune).

Regjeringen lanserte i juni i år en nasjonal pollinatorstrategi, og Klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil trekke frem hovedmålene i strategien under åpning av seminaret. Deretter vil Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel, presentere hvilket fokus pollinerende insekter har under Oslo europeisk miljøhovedstad 2019. Med seminaret ønsker vi å skape en plattform for kunnskapsformidling og -utveksling hvor beslutningstakere motiveres til å investere i tiltak som skaper gode leveområder for pollinatorer i offentlig og privat byrom.

Foredrag/innlegg ved:
– Anders Nilsen (forsker) Universitet i Oslo/CEES
– Markus Sydenham (forsker) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
– Kristina Bjureke (universitetslektor) Naturhistorisk museum
– Magnus Gommerud Nielsen (gartner) Vestre Gravlund
– Rune Skeie, Gry Ellen Ringstad (landskapsarkitekter) Asplan Viak
– Bengt Tovslid (salgssjef) Bergknapp AS
– Bård Bredesen (spesialkonsulent) Bymiljøetaten
– Jonathan Colman (daglig leder) NaturRestaurering
– Camilla Brox (daglig leder) ByBi

Seminaret er gratis, men krever påmelding – så øverst

OBS! Det er begrenset antall plasser.

Velkommen!

Kommende arrangementer


Se tidligere arrangement