Aktivitet: Forsker forteller om biesykdommer og bekjempelse/forebygging av disse

Type: Generelle aktiviteter
Dato: 27. november
Tidspunkt: 18:00 til 19:00
Sted: Veterinærhøgskolen i Oslo

Henning Sørum, birøkter og professor i bakteriologi ved NMBU, skal ta utgangspunkt i utbruddet av åpen yngelråte som ble påvist i 2010 og bekjempelsen av utbruddet som har foregått de siste 10 årene. Sørum forteller også om lukket yngelråte, steinyngel og kalkyngel. Og om propolis og dens antibakterielle egenskaper, og hvordan biene bruker propolis. Utbruddet i 2010 av åpen yngelråte er blitt bekjempet fordi Mattilsynet har bevilget ressurser i form av erstatning når det har vært saneringer, dette samarbeidet mellom Mattilsynet og bi-næringa har fungert utmerket og er et eksempel til etterfølgelse, sier Sørum.

Sted: Festsalen, hovedbygningen (bygning 1), 3 etg, Ullevålsveien 72 Ullevålsveien 72
Foredraget er gratis.

ByBi anbefaler dette til alle birøktere, især de som har eller holder på å ta sertifiseringskurset.
Mer info om utbruddet i 2010 her.

Kommende arrangementer


Se tidligere arrangement