Aktivitet: Foredrag med Phil Chandler, The barefoot beekeeper

Type: Generelle aktiviteter
Dato: 20. mai
Tidspunkt: 18:00 til 20:00
Sted: Fyrhuset - Gartneriet Bygdø Kongsgård, Oslo

Meld deg på arrangementet her

Phil Chandler er i kjernen av en bølge som har fått navnet Learning from the bees. I de siste årene har det i vesten vært et økende engasjement blant birøktere og naturvernere som interesserer seg for bienes naturlige levesett. De mener endrete røkterprosedyrer og ny (gammel, egentlig) kubedesign vil øke bienes velferd og generelle helsetilstand. Første store konferanse ble arrangert i august i 2018 i Nederland – så bølgen er i sin spede begynnelse.

Phil har vært med fra starten og har vært sentral i å utvikle nye teknikker og ny kubedesign hvor bienes naturlige instinkter respekteres. Phil er verdenskjent birøkter og grunnlegger av Friends of the Bees, UK. Hans første bok rundt temaet, The Barefoot Beekeeper, 2007, har solgt i over 10 000 eksemplarer.

Balanced beekeeping is a continuous quest for the improvement of our relationship with bees. It recognises that the bees have their own lives and they would probably prefer that we left them alone, however much we are kindly disposed towards them. It is a search for the best ways to be with bees.

Nå har du nå mulighet å høre Phil fortelle om sine erfaringer.

FOREDRAG I OSLO: På verdens biedag 20. mai vil Phil fortelle om balansert birøkting, sunne bikuber, lengdekube, scep, topplist-system, bienes naturlige levesett og om den økende bevegelsen i vesten. Foredraget holdes på engelsk. Mer informasjon E-post

Helgen før (18-19 mai) inviterer vi til to dager med Phil hvor han veileder oss i å bygge vår egen bikube. Se her

22.mai er Phil i Tingvoll og deler av sine erfaringer i kurs og foredrag. For mer info kontakt Joshua Cabell E-post eller tlf: 92010443. Info også på NORSØK.

Kommende arrangementer


Se tidligere arrangement