Aktivitet: ByBi GRUNNKURS I BIRØKT 2020

Type: ByBi grunnkurs i birøkt
Dato: 18. februar til 15. desember
Sted: Oslo

Grunnkurset er åpent for alle, med eller uten bier, om du bor i by eller ikke. Her lærer du alt du må vite for å bli en god røkter. Du vil også treffe mennesker som deler din interesse for bier og birøkt. Du vil inkluderes i et nettverk som støtter hverandre utover sesongen. Lærer på grunnkurset er Svein Heggedal, en rutinert birøkter og en god pedagog som har forbindelser på kryss og tvers i Norges røktermiljø. Koordinator for kurset er Ragna Ribe Jørgensen, birøkter og ByBis faglig rådgiver.

Kurset starter på våren hvert år, og følger bienes liv gjennom sesongen. Når seljens gåsunger åpner seg i april, finner biene årets første pollen. Pollenet knar de til babygrøt, noe som setter dronningen i gang med årets egglegging. Mengden bier i kuben øker, og det er yr og glede i hele bifolket. Birøkterne vurderer bistyrke, svermeforebygging og er på vakt for svermhenting. Så kommer vurdering av sommerforing om regnet setter inn, sykdomssjekk og påsetting av skattekasser. I juli høstes sommerhonning, og i september høsthonning. Deretter foregår slynging, honningbehandling og til sist innvintring utpå senhøsten.

Du vil motta grundig teoretisk lærdom gjennom 6 teorikvelder utover sesongen, og på 6 bigårdsbesøk i ByBis bigårder sammen med lærer og erfarne røktere. Vi hjelper til med informasjon om innkjøp av utstyr og bifolk. Vær oppmerksom på at det ikke er noen garanti at det er nok bifolk til salgs til alle første året. Bifolk er jo ikke hyllevare. Disse avles opp på våren av ulike profesjonelle birøktere, antall er avhengig av vinteren, været, fôr-tilgang etc. Vi vil hjelpe til så kursdeltakere danner røkterlag og deler på bifolk. Vår faddervirksomhet skjer på Facebook: ByBi Oslo – online fadder.

PRISER
Kr 4600,- inkl lærebok (4400,- uten lærebok). Lærebok er «Bier og birøkting i by og bygd» av Ragna R. Jørgensen, Kagge forlag, 2014.

Vi får ofte spørsmål om total kostnad for å starte som birøkter. For bifolk, inkludert det kubeutstyret som trengs, regner vi ca kr 5500,-. Og så trenger du drakt og røkterredskaper, ca kr 2000,-. Se spesifikke priser fra de norske leverandørene Honningcentralen, Apinor og Api-nec, eller danske Swienty.

SKJEMAER
Offentlige forskrifter, prosedyrer for urban birøkt – se her

PÅMELDING:
Påmelding til grunnkurs 2020 åpner i begynnelsen av januar. Si fra om du vil få info til Ragna.
Vi arrangerer flere introkvelder utover året med våre erfarne birøktere, Nysgjerrig? Se etter våre populære BEEbasic i eventkalenderen! Neste introkveld er 23. Januar 2020 – les mer her.

SESONGPLAN FOR 2020
(Med forbehold om endringer).

TEORI

  • Tirsdag 18. februar kl 18-21: grunnkurs del 1. Historikk og utbredelse, anatomi, bigårdsplassering

Kunstnernes hus

  • Tirsdag 24. mars kl 18-21: grunnkurs del 2. Utvikling fra egg til voksen bie, biprodukter, bienes status i Norge, urban birøkt.

Kunstnernes hus

  • Tirsdag 14. april kl 18-21: grunnkurs del 3. Bienes beiteadferd; trekk, pollen og nektar. Bienes kommunikasjon; dans, duft og vibrasjon.

Kunstnernes hus

  • Tirsdag 9. juni kl 18-21: grunnkurs del 4. Sverming, å lage avleggere, fôrsituasjon, tavleanalyser, kubens inneklima, temperaturregulering, ventillasjon

Kunstnernes hus

  • Tirsdag 11. august kl 18-21: grunnkurs del 5. Dronningen, dronninginnføring, om bisykdommer og forebygging av disse

Kunstnernes hus

  • Tirsdag 8. september kl 18-21: grunnkurs del 6. Høststell i bigården, om slynging, honning og honningbehandling

Kunstnernes hus

PRAKSIS I BIGÅRDEN/UTE (væravhengig, sted kommer)

   • Søndag 26. april kl 12-14: bigårdsbesøk 1
   • Mellom midten av mai og slutten av juni: de som starter med bier henter bifolkene sine. Dato er avhengig av været og bienes utvikling
   • Torsdag 14. mai kl 18-20 bigårdsbesøk 2
   • Søndag 28. juni kl 12-14 bigårdsbesøk 3
   • August: Omvisning i Botanisk hage – praksisøkt 4
   • Tirsdag 1. september kl 18-20 bigårdsbesøk 5
   • Tirsdag 29. september kl 18-20 honningsmaking og avslutningsfest
   • Nov/des varroabehandling/væravhengig

Kommende arrangementer


Se tidligere arrangement