Aktivitet: ByBi grunnkurs i birøkt 2019

Type: ByBi grunnkurs i birøkt
Dato: 1. februar til 31. desember
Sted: Oslo

Grunnkurset er åpent for alle, med eller uten bier, om du bor i by eller ikke. Her lærer du alt du må vite for å bli en god røkter. Du vil også treffe mennesker som deler din interesse for bier og birøkt. Du vil inkluderes i et nettverk som støtter hverandre utover sesongen. Lærer på grunnkurset er Svein Heggedal, en rutinert birøkter og en god pedagog som har forbindelser på kryss og tvers i Norges røktermiljø. Koordinator for kurset er Ragna Ribe Jørgensen, birøkter og ByBis faglig rådgiver.

Kurset starter på våren hvert år, og følger bienes liv gjennom sesongen. Når seljens gåsunger åpner seg i april, finner biene årets første pollen. Pollenet knar de til babygrøt, noe som setter dronningen i gang med årets egglegging. Mengden bier i kuben øker, og det er yr og glede i hele bifolket. Birøkterne vurderer bistyrke, svermeforebygging og er på vakt for svermhenting. Så kommer vurdering av sommerforing om regnet setter inn, sykdomssjekk og påsetting av skattekasser. I juli høstes sommerhonning, og i september høsthonning. Deretter foregår slynging, honningbehandling og til sist innvintring utpå senhøsten.

Du vil motta grundig teoretisk lærdom gjennom 6 teorikvelder utover sesongen, og på 6 bigårdsbesøk i ByBis bigårder sammen med lærer og erfarne røktere. Vi hjelper til med informasjon om innkjøp av utstyr og bifolk. Vår faddervirksomhet skjer på Facebook: ByBi Oslo – online fadder.

PRISER
Kr 4500,- inkl lærebok (4300,- uten lærebok). Lærebok er «Bier og birøkting i by og bygd» av Ragna R. Jørgensen, Kagge forlag, 2014.

Vi får ofte spørsmål om total kostnad for å starte som birøkter. For bifolk, inkludert det kubeutstyret som trengs, regner vi ca kr 5500,-. Og så trenger du drakt og røkterredskaper, ca kr 2000,-. Se spesifikke priser fra de norske leverandørene Honningcentralen, Apinor og Api-nec, eller danske Swienty.

PÅMELDING:
Påmelding til grunnkurset 2019 åpner i januar. Send oss en mail nå, så sier vi ifra til deg.

SESONGPLAN FOR 2019

TEORI

 • Tirsdag 19. februar kl 18-21: grunnkursdel 1. Historikk, anatomi, bigårdsplassering
 • Kunstnernes hus

 • Tirsdag 19. mars kl 18-21: grunnkursdel kursdel 2. Utvikling fra egg til voksen bie, biprodukter, bienes status i Norge. Vi vil besøke biene på taket av BI
 • BI-Nydalen

 • Torsdag 25. april kl 18-21: grunnkursdel kursdel 3. Trekk, pollen og nektar, bienes kommunikasjon. Vi besøker utstyrsbutikken som ligger i samme hus som møterommet
 • HonningCentralen

 • Tirsdag 4. juni kl 18-21: grunnkursdel kursdel 4. Sverming, lage avlegger, fôrsituasjon, tavleanalyser, kubens inneklima, temperaturregulering
 • Slyngerommet på Gartneriet Bygdø Kongsgård

 • Tirsdag 27. august kl 18-21: grunnkurs del 5. Dronningen, dronninginnføring, sykdommer
 • Slyngerommet på Gartneriet Bygdø Kongsgård

 • Tirsdag 17. september kl 18-21: grunnkurs del 6. Høststell i bigården, honning og honningbehandling, slynging
 • Slyngerommet på Gartneriet Bygdø Kongsgård

PRAKSIS I BIGÅRDEN/UTE (væravhengig, sted kommer)

 • Søndag 28. april kl 12-14: bigårdsbesøk 1
 • Mellom midten av mai og slutten av juni: de som starter med bier henter bifolkene sine. Dato er avhengig av været og bienes utvikling
 • Tirsdag 21. mai kl 18-20 bigårdsbesøk 2
 • Tirsdag 25. juni kl 18-20 bigårdsbesøk 3
 • Onsdag 14. august kl 18-9.30 Omvisning i Botanisk hage – praksisøkt 4
 • Søndag 1. september fra kl 11 Høsteturne, omvisning i slyngerommet. Bigårdsbesøk 5
 • Nov/des bigårdsbesøk 6: varroabehandling

Kommende arrangementer


Se tidligere arrangement