Aktivitet: ByBi GRUNNKURS I BIRØKT 2019

Type: ByBi grunnkurs i birøkt
Dato: 11. februar til 15. desember
Sted: Oslo

Grunnkurset er åpent for alle, med eller uten bier, om du bor i by eller ikke. Her lærer du alt du må vite for å bli en god røkter. Du vil også treffe mennesker som deler din interesse for bier og birøkt. Du vil inkluderes i et nettverk som støtter hverandre utover sesongen. Lærer på grunnkurset er Svein Heggedal, en rutinert birøkter og en god pedagog som har forbindelser på kryss og tvers i Norges røktermiljø. Koordinator for kurset er Ragna Ribe Jørgensen, birøkter og ByBis faglig rådgiver.

Kurset starter på våren hvert år, og følger bienes liv gjennom sesongen. Når seljens gåsunger åpner seg i april, finner biene årets første pollen. Pollenet knar de til babygrøt, noe som setter dronningen i gang med årets egglegging. Mengden bier i kuben øker, og det er yr og glede i hele bifolket. Birøkterne vurderer bistyrke, svermeforebygging og er på vakt for svermhenting. Så kommer vurdering av sommerforing om regnet setter inn, sykdomssjekk og påsetting av skattekasser. I juli høstes sommerhonning, og i september høsthonning. Deretter foregår slynging, honningbehandling og til sist innvintring utpå senhøsten.

Du vil motta grundig teoretisk lærdom gjennom 6 teorikvelder utover sesongen, og på 6 bigårdsbesøk i ByBis bigårder sammen med lærer og erfarne røktere. Vi hjelper til med informasjon om innkjøp av utstyr og bifolk. Vår faddervirksomhet skjer på Facebook: ByBi Oslo – online fadder.

PRISER
Kr 4500,- inkl lærebok (4300,- uten lærebok). Lærebok er «Bier og birøkting i by og bygd» av Ragna R. Jørgensen, Kagge forlag, 2014.

Vi får ofte spørsmål om total kostnad for å starte som birøkter. For bifolk, inkludert det kubeutstyret som trengs, regner vi ca kr 5500,-. Og så trenger du drakt og røkterredskaper, ca kr 2000,-. Se spesifikke priser fra de norske leverandørene Honningcentralen, Apinor og Api-nec, eller danske Swienty.

SKJEMAER
Offentlige forskrifter, prosedyrer for urban birøkt – se her

PÅMELDING:
Påmelding til grunnkurs 2019 – her Kurset i 2019 er fullt.
Vi arrangerer flere introkvelder utover året med våre erfarne birøktere, Nysgjerrig? BEEbasic
Vårt grunnkurs starter i februar/mars hvert år. Send oss beskjed om du ønsker å få informasjon når neste års påmelding starter i januar 2020. Kontakt: E-post Ønsker du å finne ut om andre lokallag i Akershus som holder kurs i år så sjekk med Norges Birøkterlag.

SESONGPLAN FOR 2019

TEORI

  • Tirsdag 19. februar kl 18-21: grunnkurs del 1. Historikk og utbredelse, anatomi, bigårdsplassering

Kunstnernes hus

  • Tirsdag 19. mars kl 18-21: grunnkurs del 2. Utvikling fra egg til voksen bie, biprodukter, bienes status i Norge, urban birøkt. Vi vil besøke biene på taket av BI

BI-Nydalen

  • Torsdag 25. april kl 18-21: grunnkurs del 3. Bienes beiteadferd; trekk, pollen og nektar. Bienes kommunikasjon; dans, duft og vibrasjon. Vi møtes denne kvelden på Birøktens hus på Kløfta. Her holder både Honningcentralen og Norges Birøkterlag til. Vi besøker utstyrsbutikken

Honningcentralen

  • Tirsdag 4. juni kl 18-21: grunnkurs del 4. Sverming, å lage avleggere, fôrsituasjon, tavleanalyser, kubens inneklima, temperaturregulering, ventillasjon

Slyngerommet på Gartneriet Bygdø Kongsgård

  • Tirsdag 27. august kl 18-21: grunnkurs del 5. Dronningen, dronninginnføring, om bisykdommer og forebygging av disse

Kunstnernes hus

  • Tirsdag 17. september kl 18-21: grunnkurs del 6. Høststell i bigården, om slynging, honning og honningbehandling

Gartneriet Bygdø Kongsgård

PRAKSIS I BIGÅRDEN/UTE (væravhengig, sted kommer)

   • Søndag 28. april kl 12-14: bigårdsbesøk 1
   • Mellom midten av mai og slutten av juni: de som starter med bier henter bifolkene sine. Dato er avhengig av været og bienes utvikling
   • Tirsdag 21. mai kl 18-20 bigårdsbesøk 2 STED: Tveten Gård, Tvetenveien 103, 0671 Oslo. 5 min gange fra Tveita T-bane
   • Tirsdag 25. juni kl 18-20 bigårdsbesøk 3 Gartneriet Bygdø Kongsgård
   • Onsdag 14. august kl 18-9.30 Omvisning i Botanisk hage – praksisøkt 4
   • Nov/des bigårdsbesøk 5: varroabehandling

    

  • Søndag 16. juni kl 12 og utover noen timer er vi invitert til Jan Væringsstad, en av de mest erfarne røktere vi har her til lands. Han røkter ofte sammen med Knut Åge Flor, som er i ferd med å bygge seg opp til å bli en av Norges største birøktere. Knut Åge og Jan vil vise oss slyngerommet og tavletaleret og ta oss med inn i en av bigårdene. Jan bor i Brumundal, Byflatveien 143. Ca to timers kjøring fra Oslo. Væravhengig. Ba om et foto av Jan og Knut Åge og her er de. Det er bjørn rundt bigården til Jan – et lite el-gjerde skremmer ikke bamser!

Kommende arrangementer


Se tidligere arrangement