Aktivitet: Bybi Årsmøte

Type: Adm. & medlemsaktiviteter
Dato: 21. november
Tidspunkt: 18:00 til 20:00
Sted: Vollebekk fabrikker, Brobekkveien 54, 0298 Oslo

Årsmøtet skal behandle:

Meld fra til oss om du kommer: camilla@bybi.no

a. Valg av referent.
b. Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen.
c. Årsmelding.
d. Årsregnskap.
Orientering om hvorfor vi ikke har gått for avvikende årsregnskap (ref. årsmøtet 2017)
e. Evt. Innsendte saker.
f. Forslag til kontingent for neste år.
g. Valg av styreleder for ett år (gjenvalg er mulig).
h. Valg av styremedlemmer for to år.
i. Valg av revisor.
j. Valg av utsendinger til årsmøtet i fylkesbirøkterlaget.
k. Foreslå for fylkeslaget kandidater til årsmøtet i Norges Birøkterlag.
m. Valg av valgkomité med minimum to medlemmer.

Vedlegg til innkallingen:

 

Kommende arrangementer


Se tidligere arrangement